NIGHTHAWK AND LITTLE ELK | Romanized Plains Cree

$17.99

nīsōhkamātowak mitonikayās pēyakōskānēsiwak. nīso kē-sākihāwak awāsisak. macihtwāw pēyak  okanawēyihcikēw mīna sōskwāc kīskwēhkān-iskwēw. wanēyihtamowin. kostātikosiwin. nisto mēskwacipayiwina. sōhkēyihtākosiw  nōtinikēwiyiniw… maskawātisiw maskihkiwiskwēw. kihcēyihtākwan iyinīsiwin…

kakwāyaki-wanitōtamākēwin ācimowinis mīna paspīwin ohci, māmawi-astêw tāpwēhtamowin mitoni kayās ohci pīwāpiskwastotin ācimowinis, ēkwa mīna mitoni kayās nēhiyawi-ātayōhkēwin, mīna ātiht mastaw wanihtamōwīwin itahkamika masinahikēwin.

nanātohk mitoni kayās ohci māka-mastaw itastāwin, ācimostākēwin asici apisci-pīkwēyihtamōwin, apisci māmaskātikosīwin, wawiyasipayin, kisci-itwēwin ahpo niso ta-miyohtākwa, ay-āskawi sōskwāc kīhkāhtoskiwin, takahki-ātayōhkēwin.

atihtēw masinahikan piko awiyak kici mīna pīkiskwēwin

āsōnam.

Excerpt

keyāpic pimohtēwak, ayiwāk mīna sakāhk. mwēstasis pēhtamwak ē-sōhkiciwa sīpīsis itēhkē namahtinihk. nāpesis sēmāk sipwēpahtaw, itēyihta ayis ōma ē-wī kōkīt ita nipīy-ayis ēyikohk

ē-nōhtēyāpākwēw, māka iskwēsis nakipitēw itēhkē ō-papakiwayāni mitoni mīna akāwāc. ayis wiya nawac pisiskēyihtam kīkway, pēhtam  kakēskimowin ita ka-sōhkiciwa nipīy

“kīwāci-mahihkani nāpesis kīspin ki-nāpihkāson

ta-minihkwēyin nipīy.”“ayamiha, kawīya minihkwē ōma nīpiy,”iskwēsis kakēskimēw napēsisa “ahpo ka-mēskwacipayin isi mahihkan ēkwa mīna kā-tātopisin.”

Shipping Information

Weight .165 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Join us for our latest updates

Facebook Pagelike Widget

TaleFeather Publishing

Box 15, Comp 5, 9443 Lougheed Hwy, Agassiz, BC, V0M 1A2, Canada

Web: https://

Go to Top